Diagnoza logopedyczna - 80 zł
1 spotkanie (ok.60 min)

Terapia logopedyczna - 65 zł
(45min +wskazówki dla rodzica)